WŁADZA I PAŃSTWO W ŚREDNIOWIECZU – książka z Festiwalu ‚2019 w wersji pdf.