6-7 czerwca 2020 r. – XVI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL KULTURY SŁOWIAŃSKIEJ I CYSTERSKIEJ W LĄDZIE NAD WARTĄ

XVI edycja Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie poświęcona będzie tradycji i nowoczesności w kulturze średniowiecza. Obydwa pojęcia były doskonale znane w różnych okresach dziejów ludzkości, stanowią również ważny składnik czasów współczesnych. Na ogół postrzega się je jako opozycyjne wobec siebie wartości, często ze sobą skonfliktowane, zwłaszcza w kluczowych momentach przemian, decydujących o kierunku rozwoju państw i narodów. W obiegowych opiniach, tradycję często utożsamia się z zastojem i zacofaniem, natomiast nowoczesność ze zmianą i postępem. Rzadko się przy tym zauważa, że jedno nie może istnieć bez drugiego. Tymczasem w praktyce nowoczesność wzbogaca tradycję, która rozstrzyga, co z proponowanych przez nią rozwiązań będzie przyjęte, a co odrzucone. Mieszko I, decydując się na przyjęcie chrztu i wprowadzenie swojego państwa do cywilizacji europejskiej, musiał dostosowywać zmiany do obyczajów i kultury swojego ludu w taki sposób, by zostały zaakceptowane jako własne. Przed podobnymi wyzwaniami stawali wszyscy wielcy reformatorzy w dziejach ludzkości. Doskonale wiedzieli, że całkowite odrzucenie tradycji grozi utratą tożsamości i zagubieniem, natomiast wzbogacanie jej o nowe elementy pozwala się rozwijać i kreślić perspektywy na lepszą przyszłość. Z kolei gwałtowne wcielanie zmian rodzi opór i prowadzi do tragedii, podczas gdy cierpliwe przeobrażenia, dostosowane do kultury i tradycji danej społeczności kończy się zawsze sukcesem. Od dawna też wiadomo, że nie każda nowoczesność jest dobra, jak też nie zawsze tradycja wyłącznie pielęgnuje złe rozwiązania. Średniowiecze, niesłusznie zwane „ciemną epoką”, wielokrotnie stawało przed koniecznością zmian i dostosowywania ich do swoich tradycji. Z każdych takich prób wychodziło zwycięsko, przekazując swój dorobek i swoje doświadczenia czasom późniejszym. Z jego dziedzictwa wywodzą się m.in. uniwersytety, wolność nauki, bankowość, miasta, samorządność, umiejętność współpracy ludzi różnych wyznań. Stanowią one składnik naszej tradycji, którą przekażemy przyszłym pokoleniom.

Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą, skutecznie popularyzujący wiedzę o przeszłości, stanowi dobrą okazję do podjęcia takiego tematu. W końcu nie zawsze mamy okazję do odpoczynku od współczesnych problemów, przebrania się w stroje z minionej epoki, poznania jej smaków i kultury oraz w pokochaniu tradycji, która ukształtowała naszą polską i europejską tożsamość.

dr Michał Brzostowicz

Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Słupcy, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Gmina Lądek, Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”

Uczestnicy: naukowcy (wykładowcy), muzealnicy (autorzy wystaw, edukatorzy), artyści (zespoły muzyczne, teatry jarmarczne), zespoły odtwórstwa historycznego (prezenterzy rzemiosł średniowiecznych i pradziejowych, drużyny wojów wczesnośredniowiecznych, bractwa rycerskie)

Elementy programu: wykłady (w dwóch cyklach), wystawy o tematyce archeologicznej i przyrodniczej (w klasztorze pocysterskim oraz w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie), warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej, koncerty muzyki średniowiecznej i słowiańskiej, spektakle teatralne, inscenizacje historyczne, pokazy rzemiosł średniowiecznych i pradziejowych oraz pokazy walk średniowiecznych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *