O festiwalu


PLAGI I MEDYCYNA

XVIII Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą

4-5 czerwca 2022 roku

Plagi są zjawiskiem towarzyszącym ludzkości od czasów, gdy zaczęła ona tworzyć większe skupiska. Od kiedy koczowiska ustąpiły miejsca osiedlom, a osiedla miastom, choroby zakaźne, szkodniki i robactwo stały się dla naszych przodków chlebem powszednim.

Powszechność problemu nie oznaczała jednak, że mieszkańcy dawnej wielkopolski godzili się na katastrofalne efekty nawiedzających ich nieszczęść bez walki. Nie mogli liczyć na takie luksusy jak antybiotyki czy preparaty do dezynfekcji. Ale prekursorzy medycyny
– i wszystkie osoby którym leżał na sercu los bliźnich – dokładali wszelkich starań,
aby ograniczyć rozprzestrzenianie się morowego powietrza.

Nie wszystkie próby przynosiły oczekiwane rezultaty, nie wszystkie eksperymenty kończyły się sukcesem. Ale każdy wyraz dbałości o rozpowszechnianie higieny, każdy krok
w stronę zidentyfikowania źródła zarazy zwiększał szanse na przetrwanie.

Dziejów ludzkości nigdy nie należy traktować jako nieistotnego zbioru dat i wydarzeń
po terminie ważności. Kluczowym elementem w obcowaniu z historią jest nauka rozumienia procesów, które wpływały na sposób życia naszych przodków. Dzięki spisanym przekazom, wykopaliskom archeologicznym i badaniom antropologicznym wiemy dziś bardzo wiele zarówno o tym, jakie nieszczęścia spotykały naszych przodków jak i o tym, jak usiłowali
się z nimi mierzyć. Wierzymy, że uda nam się podzielić tą wiedzą z gośćmi XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą, który
po dwuletniej przerwie po raz kolejny odbędzie się w urokliwych krużgankach pocysterskiego klasztoru oraz we Wiosce Słowiańskiej. Link do wydarzenia na FB:
https://www.facebook.com/events/750071069322470

Organizatorami wydarzenia są:
Powiat Słupecki
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
Gmina Lądek
Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Partnerzy:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Budimex S.A.
Konspol Holding / Cargill
Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców w Strzałkowie
Fundacja Relicta
Fundacja Ochrony Zabytków w Poznaniu
Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie
METPOL
Słupecka Spółdzielnia Socjalna
Bank Spółdzielczy w Słupcy


Patronat medialny objęli:
TVP 3 Poznań
Radio Poznań
Meloradio
Radio Września
Kurier Słupecki
Gazeta Słupecka
TwojaSlupca.pl

DZIEŁA, TWÓRCY I FUNDATORZY

XVII Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą

                                           5-6 czerwca 2021 roku

W spadku po minionych wiekach pozostały nam liczne dzieła sztuki i architektury, zapisy utworów muzycznych i literackich, nawet wysmakowane wyroby rzemiosła, będące świadectwem nie tylko gustów artystycznych, ale też ówczesnych przesłań ideowych, uwielbień czy niepokojów. Podziwiamy je, kontemplujemy, rozmawiamy o nich, a nawet się o nie sprzeczamy. Znamy nazwy dzieł, znamy nazwiska ich twórców, czasami nawet wiemy, z czyjej inspiracji powstawały. Z pewnością rola fundatorów jest nie do przecenienia, wszak bez nich, bez ich inicjatywy, a przede wszystkim bez ich pieniędzy, szereg utworów po prostu by nie powstało.

            Wiele dzieł zostawiła po sobie również epoka średniowiecza, choć bywało w przeszłości, że ich pomniki niszczono z pogardy do „wieków ciemnych”. Także z innych powodów upływ czasu nie zawsze był dla nich łaskawy. W Polsce szacunek do wytworów tej epoki jest zrozumiały, wszak wiążą się one z wczesnymi dziejami naszej państwowości, stanowiąc zarazem nieliczne ocalałe pamiątki tamtych czasów. O ile na przykład budowle gotyckie nie stanowią rzadkości w naszym krajobrazie, to już romańskie są niemal unikatami, a po jeszcze wcześniejszych pozostały jedynie ruiny, odkrywane w ziemi przez archeologów. Podobnie możemy mówić o innych dziełach polskiego średniowiecza, zabytkach malarstwa, rzeźby, piśmiennictwa, muzyki, czy sztuki użytkowej, przetrwałych we wnętrzach świątyń i klasztorów, a także w skarbcach i prywatnych kolekcjach. Owe materialne szczątki minionej kultury są cennym świadectwem wspaniałości tej epoki, dają też wyobrażenie o jej bogatym kolorycie i niezaprzeczalnym pięknie. Warto zatem o nich opowiedzieć, ukazać kolejne oblicze polskiego oraz europejskiego średniowiecza.

Z powodu pandemii COVID-19 oraz niepokojących prognoz dotyczących jej rozwoju w 2021 roku, planujemy, że XVII Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie odbędzie się w formie on-line. Nie przewidujemy jednak bezpośredniej transmisji. Poszczególne punkty programu, obejmujące wykłady popularnonaukowe, pokazy, prezentacje multimedialne, wystawy wirtualne, zajęcia edukacyjne, spektakl teatralny oraz koncert muzyki dawnej, zostaną nagrane wcześniej i odtworzone w terminie 5-6 czerwca 2021 roku. Dużym ułatwieniem w przeprowadzeniu przyjętej formy Festiwalu będą doświadczenia, jakie organizatorzy nabyli w 2020 roku, podczas realizacji poprzedniej edycji tej imprezy, która również odbyła się w formie on-line.

Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Słupcy, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”.

Uczestnicy: wykładowcy, muzealnicy, rekonstruktorzy, konserwator dzieł sztuki, zespół muzyki dawnej, zespół teatralny

Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie

TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ

XVI Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej

w Lądzie nad Wartą – (on-line)

5-6 września 2020 roku

XVI edycja Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie poświęcona będzie tradycji i nowoczesności w kulturze średniowiecza. Obydwa pojęcia były doskonale znane w różnych okresach dziejów ludzkości, stanowią również ważny składnik czasów współczesnych. Na ogół postrzega się je jako opozycyjne wobec siebie wartości, często ze sobą skonfliktowane, zwłaszcza w kluczowych momentach przemian, decydujących o kierunku rozwoju państw i narodów. W obiegowych opiniach, tradycję często utożsamia się z zastojem i zacofaniem, natomiast nowoczesność ze zmianą i postępem. Rzadko się przy tym zauważa, że jedno nie może istnieć bez drugiego. Tymczasem w praktyce nowoczesność wzbogaca tradycję, która rozstrzyga, co z proponowanych przez nią rozwiązań będzie przyjęte, a co odrzucone. Mieszko I, decydując się na przyjęcie chrztu i wprowadzenie swojego państwa do cywilizacji europejskiej, musiał dostosowywać zmiany do obyczajów i kultury swojego ludu w taki sposób, by zostały zaakceptowane jako własne. Przed podobnymi wyzwaniami stawali wszyscy wielcy reformatorzy w dziejach ludzkości. Doskonale wiedzieli, że całkowite odrzucenie tradycji grozi utratą tożsamości i zagubieniem, natomiast wzbogacanie jej o nowe elementy pozwala się rozwijać i kreślić perspektywy na lepszą przyszłość. Z kolei gwałtowne wcielanie zmian rodzi opór i prowadzi do tragedii, podczas gdy cierpliwe przeobrażenia, dostosowane do kultury i tradycji danej społeczności kończy się zawsze sukcesem. Od dawna też wiadomo, że nie każda nowoczesność jest dobra, jak też nie zawsze tradycja wyłącznie pielęgnuje złe rozwiązania. Średniowiecze, niesłusznie zwane „ciemną epoką”, wielokrotnie stawało przed koniecznością zmian i dostosowywania ich do swoich tradycji. Z każdych takich prób wychodziło zwycięsko, przekazując swój dorobek i swoje doświadczenia czasom późniejszym. Z jego dziedzictwa wywodzą się m.in. uniwersytety, wolność nauki, bankowość, miasta, samorządność, umiejętność współpracy ludzi różnych wyznań. Stanowią one składnik naszej tradycji, którą przekażemy przyszłym pokoleniom.

Michał Brzostowicz

Wszystkie edycje festiwalu