1-2 czerwca 2019 r. XV Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej – „Władza, kraj i ludzie”