Gród w Lądzie zdemontowany

W dniach 1-2 czerwca 2019 r. odbędzie się piętnasta już edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą. Choć jeszcze zima to organizatorzy tegoż przedsięwzięcia pracują intensywnie, aby jak każdego roku, nie zabrakło festiwalowych atrakcji. Pragniemy jednak poinformować, iż ze względów bezpieczeństwa festiwalowej publiczności i grup rekonstrukcyjnych została zdemontowana replika słowiańskiego grodu z palisadą.
Jesienią ubiegłego roku kierownictwo Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego poinformowało Starostwo Powiatowe w Słupcy o korespondencji przesłanej do Departamentu Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dot. kwestii stanu technicznego repliki grodu w Lądzie, który znajdował się na terenie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Lądzie, zarządzanego przez ZPKWW. Działka, na której znajdował się obiekt została przekazana w trwały zarząd na czas nieokreślony ZPKWW w Poznaniu w 2001 r.
Przypomnijmy, że gród słowiański w Lądzie, to obiekt wybudowany przez Gminę Lądek w ramach projektu pn. „Powrót do źródła – budowa grodu słowiańskiego w Lądzie nad Wartą”. Inwestycja została zrealizowana ze środków Sektorowego programu Operacyjnego „Rekonstrukcja i modernizacja sektora rolnego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.
W związku z pogarszającym się stanem technicznym grodu we wrześniu 2018 r. odbyło się spotkanie w terenie, w którym uczestniczyły wszystkie zainteresowane strony (Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy w Lądku, ZPKWW (OEP). Podczas wstępnych oględzin stwierdzono, że obiekty będą musiały zostać zlikwidowane, gdyż nie ma możliwości ich dalszego wykorzystywania w celach edukacyjnych.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego w Słupcy wszczął postępowanie administracyjne z urzędu w sprawie stanu technicznego grodu, w skąd którego wchodziły cztery chaty zrębowe, świątynia słowiańska oraz palisada z brama i wieżą obserwacyjną. Podczas kontroli ustalono, że chaty budzą wątpliwości pod względem stanu technicznego i bez usunięcia nieprawidłowości stan obiektów będzie ulegał dalszej degradacji. Najbardziej niebezpiecznym elementem grodu była palisada wraz z podestem stanowiąca mur obronny, która ze względu na zniszczone, w wyniku korozji biologicznej bale, utwierdzone w ziemi oraz deski stanowiące podest, nadawały się do całkowitej wymiany. Taka sama sytuacja tyczyła się bramy wraz z wieżą obserwacyjną, których konstrukcja nośna była zniszczona i braku było utwierdzenia w gruncie.
Podkreślić należy, iż właścicielem działki i przedmiotowych eksponatów jest Województwo Wielkopolskie. Władze powiatu słupeckiego wnioskowały o uporządkowanie stanu formalno-prawnego obiektu. Prawo do dysponowania nieruchomością miała Gmina Lądek.
Ze względu na zły stan techniczny, na podstawie ekspertyzy Rzeczoznawcy oraz decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Gmina Lądek z końcem stycznia br. dokonała likwidacji istniejących obiektów.
Po dokonanej likwidacji, zarówno Powiat, Gmina, jak i ZPKWW, wyrażają wolę wszczęcia działań zmierzających do ponownej odbudowy grodu, który będzie można wykorzystywać do celów kulturalno-edukacyjnych organizowanych przez w/wym. instytucje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *