Nowe w średniowieczu. Początki artylerii w Polsce – pokaz