Rzeki i Ludzie 2015

Rzeki od dawna odgrywają ważną rolę w życiu człowieka. Przy ich brzegach ludzie zakładali swoje osiedla, tam też rozkwitały wielkie cywilizacje starożytności, a później średniowieczne miasta, grody i faktorie handlowe. W owych czasach rzeka żywiła i broniła, ułatwiała podróżowanie i kontaktowanie z innymi społecznościami, warunkowała rozwój gospodarki, czasem łączyła, a czasem rozdzielała królestwa, terytoria plemienne, czy też odrębne światy kulturowe. Wiele z nich odznaczało się świętym charakterem, bowiem ich wody w powszechnym przekonaniu posiadały moc oczyszczającą, symbolizowały życie i jego kres, potęgę oraz żywioł niosący śmierć i zniszczenie, ale też odrodzenie i płodność, uzmysławiały sens trwania i przemijania. Bliskość rzeki niewątpliwie oddziaływała na wyobraźnię, mentalność a także styl bycia ludzi, osiadłych nad jej brzegami. Dostrzegamy to również dzisiaj, mimo iż współczesny człowiek nieco się od niej odwrócił i zmarginalizował jej dotychczasowe znaczenie.

Od wielu lat spotykamy się nad Wartą, z którą wiążemy nie tylko powstanie grodu i klasztoru w Lądzie, ale też narodziny państwa polskiego. Z tego też powodu pragniemy jej, a także innym rzekom oraz ich miejscu w życiu i kulturze dawnych społeczności poświęcić XI edycję Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej. Rzeki i ludzie będą więc głównym tematem wykładów popularno-naukowych, wystaw archeologicznych, prezentacji multimedialnych oraz zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Jak zwykle nie zabraknie koncertów, inscenizacji historycznych i spektakli teatralnych, a także pokazów dawnych walk i rzemiosł, do których przyzwyczaili się odbiorcy naszych spotkań ze średniowieczem.

Zapraszamy do Lądu, cudownego miejsca nad Wartą, zachwycającego pięknem przyrody oraz wspaniałością swych zabytków. Niech wody i brzegi tej rzeki prowadzą Was do celu, do grodu i klasztoru, gdzie czekają już wojowie, mnisi, kupcy i rzemieślnicy, a popisy kuglarzy i muzykantów umilą czas spędzony po trudach odbytej podróży. Bo ta historia, którą pragniemy odpowiedzieć, jest z pewnością WARTA ODKRYCIA!

Michał Brzostowicz