Pokaz średniowiecznego garncarstwa – Magdalena Kopiczko