Królowie i Biskupi 2012

Król i biskup to najważniejsze postacie średniowiecznej Europy. Obaj bowiem reprezentowali władzę, która w ówczesnym przekonaniu, wyrażonym wcześniej przez świętego Pawła z Tarsu, pochodziła od Boga. Widocznym znakiem Jego namiestnictwa był obrzęd namaszczenia olejami świętymi, który towarzyszył zarówno koronacji królewskiej, jak też inauguracji pontyfikatu biskupiego. W ten sposób stawali się pomazańcami Bożymi, którym poddani, a zarazem wierni Kościoła Chrystusowego, winni byli okazywać szacunek, lojalność i posłuszeństwo.

 W zamian oczekiwano od nich harmonijnej współpracy w sprawowaniu rządów, gdzie sprawy świeckie podlegać miały królowi, zaś duchowe – biskupowi. Wymagano też, by władca bronił wiary i troszczył się o instytucje kościelne, natomiast najwyższy kapłan zobowiązany był udzielać mu wsparcia w rozwiązywaniu problemów państwowych oraz kształtować jego postawę religijną i etyczną. Niestety, czasem nadmierne ambicje i różnice poglądów rodziły konflikty na szczytach władzy, w których wzajemne oskarżenia o nadmierne wtrącanie się do polityki lub ograniczanie wolności Kościoła, elektryzowały i gorszyły ludzi średniowiecza. Niektóre z nich kończyły się tragedią – wystarczy przypomnieć męczeńską śmierć biskupa krakowskiego Stanisława w 1079 roku czy arcybiskupa Canterbury Tomasza Becketa w 1170 roku. Na szczęście dbałość o przymierze tronu z ołtarzem wciąż pozostawała przedmiotem troski, a zgodne współdziałanie między dwoma reprezentantami władzy zawsze przynosiło korzyści państwu, i to zarówno w sprawach wewnętrznych, jak i na arenie międzynarodowej.

Tej lekcji płynącej z przeszłości nie wolno nam zapomnieć. Pragniemy więc ją przypominać i o niej dyskutować. Dlatego też zapraszamy do Lądu nad Wartą, miejsca niezwykłego, ważnego dla kultury polskiej i europejskiej, niejednokrotnie odwiedzanego przez królów i biskupów. Poznamy tu problemy średniowiecznego państwa i Kościoła, sprawy, o które troszczyli się władcy, dowiemy się w jaki sposób sprawowali rządy, jakimi kierowali się ideami, jak żyli, podróżowali i mieszkali. Poznamy też atmosferę królewskiego dworu i blask jego ceremoniału. Czekają tam na Was królewscy poddani – kupcy i rzemieślnicy, wojowie i rycerze, mnisi i kapłani, a także muzykanci i kuglarze. Przyjedźcie, by posłuchać ciekawych wykładów, zwiedzić interesujące wystawy, zagłębić się w ciszy klasztoru cysterskiego, zachwycić się jego wspaniałą architekturą oraz dziełami sztuki, wybrać się na grodzisko, które było świadkiem narodzin państwa polskiego. Zabierzcie też swoje dzieci, dla których przygotowaliśmy wiele atrakcji. Przyjedźcie na VIII Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą – przyjmiemy Was po królewsku!