Herby, Rody i Rodziny 2018

HERBY, RODY I RODZINY

XIV Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej

w Lądzie nad Wartą

2 – 3 czerwca 2018 roku

Od najdawniejszych czasów ród i rodzina stanowią naturalne środowisko rozwoju człowieka, począwszy od jego narodzin aż do śmierci. Zasadnicze znaczenie odgrywają w nich więzy krwi, a także związki krewniacze, powstające w wyniku mariaży czy też adopcji, a zatem różnych sposobów przyjmowania nowych członków do grup, uznawanych powszechnie za podstawowe komórki społeczne. Ich tożsamość była budowana na świadomości pochodzenia od wspólnego przodka, wiedzy o przeszłości rodu i jego dokonaniach, a także jednoczenia się wokół czytelnych znaków, często w postaci herbów i miejsc (gniazd i siedzib rodowych) ważnych dla tych zbiorowości ludzkich. Rody i rodziny tworzyły zespół wartości, obejmujący szacunek dla starszych oraz troskę o dzieci, obowiązek wzajemnego wspierania i niesienia pomocy słabszym, nakazywały lojalność wobec grupy i jej poszczególnych członków, wyznaczały ścisłe role dla mężczyzn i kobiet, ustalały normy życia małżeńskiego, zobowiązywały do tworzenia podstaw bytu materialnego, dbałości o ich przyszłość, zapewniały też ważne dla wszystkich poczucie bezpieczeństwa. Wartości wyniesione z życia rodzinnego okazywały się przydatne w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym, sprawdzały się w budowaniu pomyślności większych zbiorowości, które tworzyli mieszkańcy osad, grodów i miast, członkowie związków sąsiedzkich i plemiennych, a w dalszej perspektywie państwa i narody. Wielka rola rodzin nigdy się nie skończy, stąd też zrozumiała jest troska o ich zachowywanie.

Od początku nasze festiwale są imprezami rodzinnymi, dlatego taki wybór tematyki dla ich XIV edycji jest jak najbardziej uzasadniony. Pragniemy w ten sposób uhonorować nie tych, którzy stanowią najwierniejszą część naszej publiczności, ale również aktorów owych wydarzeń oraz ich organizatorów, rokrocznie pojawiających się w Ladzie z całymi rodzinami i czerpiącymi siłę oraz wsparcie dla odbywających się tam spotkań. O rodach i rodzinach będziemy mówić i dyskutować w trakcie wykładów popularno-naukowych, przy okazji wystaw i spotkań towarzyskich. Jak zwykle wiele czasu i uwagi poświęcimy dzieciom, dla których przygotowaliśmy szereg atrakcji. Nie zabraknie też koncertów, spektakli i widowisk, pokazów dawnych rzemiosł i walk średniowiecznych. Przybywajcie do Lądu, do grodu i do klasztoru, które z utęsknieniem na Was czekają. W tych dniach wszyscy będziemy tworzyć jedna wielką rodzinę, radującą się z kolejnego spotkania w niezwykłym miejscu.

Michał Brzostowicz