Komunikat dot. zgłoszeń drużyn wojów i grup rekonstrukcyjnych