Grodziska

W naszym regionie występują pozostałości kilku dawnych warowni. Do najstarszych możemy zaliczyć grodziska w Słupcy i Modlicy. Powstały one w początkach epoki żelaza (około 700­400 r. p.n.e.), w czasach rozwoju kultury łużyckiej.

Podobnie jak w Biskupinie zamieszkiwała je ludność trudniąca się uprawą roli, chowem zwierząt oraz rękodzielnictwem. Ciekawym obiektem, założonym w pierwszej połowie X wieku na piaszczystej kępie położonej w rejonie ujścia Wrześnicy do Warty, jest grodzisko w Samarzewie. Warownia ta działała krótko i została spalona podczas walk wywołanych ekspansją państwa piastowskiego. Wielkim świadkiem narodzin naszej państwowości jest natomiast grodzisko w Lądzie. Położony w sąsiedztwie ważnych szlaków, obiekt ten rozwinął się we wczesnym średniowieczu jako prężny ośrodek gospodarczy, administracyjny i militarny. Obecność dwóch kościołów (św. Andrzeja i św. Piotra), dziś już nieistniejących, wskazuje, że Ląd odgrywał wówczas cenną rolę w krzewieniu religii chrześcijańskiej. Zmierzch jego świetności nastąpił w XIII wieku, jednak godność kasztelanów lądzkich piastowana była jeszcze w XVIII stuleciu.
Niezwykle tajemniczo prezentuje się pięknie zachowane grodzisko w Graboszewie. Mieszkańcy wsi do dziś wierzą, że ziemne szańce zostały usypane przez wojska napoleońskie. Wydaje się jednak, że ich metryka jest znacznie starsza i sięga zapewne wczesnego średniowiecza. Spośród innych obiektów na uwagę zwraca późnośredniowieczne grodzisko stożkowate w Powidzu. Usytuowane na wzgórzu wznoszącym się u stóp jeziora, jest niemal kompletnie nieznane turystom przybywającym tu nad wodę w poszukiwaniu wypoczynku.

Wspomniane obiekty stanowią zaledwie znikomą część zabytków archeologicznych ziemi słupeckiej i pyzdrskiej. Łącznie z tego terenu pochodzi 1449 stanowisk, datowanych na czasy od epoki kamienia po okres nowożytny. Najcenniejsze znaleziska podziwiać można w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu oraz Muzeum Okręgowym w Koninie ­Gosławicach, a także w muzeach regionalnych w Słupcy i Pyzdrach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *