1-2 czerwca XV Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie