XVI Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą pod hasłem „Tradycja i nowoczesność” otrzymał 12 000 zł dofinansowania w konkursie grantowym UMWW