Spotkanie organizacyjne w sprawie XVI Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą