Lądzki Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej nagrodzony w Konkursie „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”